Aktuality

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Na tomto místě se klienti dozví aktuální novinky k elektronické evidenci tržeb. Finanční správa zveřejňuje postupně další informace ke spuštění EET od 1. prosince 2016. Podrobné informace najdete na stránkách finanční správy.

http://www.e-trzby.cz/

V současnosti naše kancelář připravuje možnosti zajištění hardwaru a softwaru pro elektronickou evidenci tržeb pro své klienty. 

Ve Sbírce zákonů vyšel minulý týden pod číslem 112/2016 Sb. zcela nový zákon o evidenci tržeb. Jako první se do elektronické evidence zapojí hotely a restaurace, a to již od 1. prosince letošního roku, kdy zákon o evidenci tržeb nabude účinnosti.

Cílem nového zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí, které je dnes rozděleno na podnikatele, kteří daně platí, a ty, kteří je neplatí. Do státní pokladny by opatření zavedená novým zákonem měla po zapojení všech odvětví podnikání přinést až 18 miliard korun ročně.

Podle zákona č. 112/2016 Sb. bude muset podnikatel (poplatník) nejpozději při uskutečnění tržby odeslat finanční správě datovou zprávu s údaji o této tržbě. Okamžitě po odeslání údajů obdrží poplatník tzv. fiskální identifikační kód a ten společně s dalšími nutnými údaji uvede na účtence, kterou bude povinen vystavit zákazníkovi. Kupující si podle kódu bude moci ověřit, zda údaje o tržbě byly skutečně odeslány daňové správě. Při výpadku spojení bude moci podnikatel vydat účtenku i bez unikátního kódu a povinné údaje bude muset odeslat ihned po obnovení připojení, nejpozději však do 48 hodin.

Podnikatelé si budou muset pořídit nebo upravit software tak, aby uměl odesílat povinná data. Na pořízení potřebného vybavení bude fyzickým osobám poskytnuta jednorázová daňová sleva ve výši až 5000 korun podle výše daňového základu.

Nový zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nabude účinnosti 1. prosince 2016, tedy prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, a hned tímto dnem začnou nové povinnosti platit pro hotely a restaurace. Následně se do systému postupně zapojí také maloobchod a velkoobchod, poté všechny ostatní skupiny podnikatelů kromě některých vybraných řemesel a vybraných výrobních činností a služeb. Řemeslníci budou poslední skupinou, které se zákon o evidenci tržeb bude týkat. Pro přehlednost uvádíme v tabulce časový harmonogram, konkrétní datumy vychází z toho, že nový zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, byl ve Sbírce zákonů zveřejněn 13. dubna 2016:

 

Obor podnikání Účinnost od
uvedeno v zákoně datum
hotely a restaurace od 1. dne osmého měsíce po vydání zákona
(zákon vydán 13. 4. 2016)
1. 12. 2016
(den nabytí účinnosti zákona)
maloobchod a velkoobchod od 1. dne čtvrtého měsíce od nabytí účinnosti zákona 1. 3. 2017
ostatní od 1. dne šestnáctého měsíce od nabytí účinnosti zákona 1. 3. 2018
vybraní řemeslníci od 1. dne osmnáctého měsíce od nabytí účinnosti zákona 1. 6. 2018

 

Vláda bude moci stanovit nařízením, že některé tržby nebudou od nabytí účinnosti zákona č. 112/2016 Sb. dočasně evidovanými tržbami. Zákon o evidenci tržeb také počítá s tím, že Ministerstvo financí bude moci pořádat tzv. účtenkové loterie o věcné nebo peněžní ceny.

Současně se zákonem o evidenci tržeb vyšla ve Sbírce také novela č. 113/2016 Sb., kterou se mění některé související zákony. Konkrétně jde o zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. V zákoně o DPH se mimo jiné mění zařazení stravovacích služeb, kromě podávání alkoholických nápojů, ze současné sazby 21 % do sazby 15 %. Novela nabývá účinnosti shodně se zákonem o evidenci tržeb, tedy 1. 12. 2016.

Vládní koalice se při schvalování zákona několik měsíců potýkala s obstrukcemi ze strany opozice, které se nakonec rozhodla ukončit schválením pevného termínu pro hlasování o návrhu zákona. V tento určený čas byla přerušena rozprava k zákonu a následovalo závěrečné hlasování. Zákon o evidenci tržeb tedy byl schválen a následně projednán Senátem a podepsán prezidentem. Opoziční strany ODS a TOP 09 již oznámily, že na výše uvedený postup při schvalování zákona podají stížnost k Ústavnímu soudu. Premiér i ministr financí uvedli, že jsou přesvědčeni, že opozice dostala dostatečný prostor pro jednání a vyjádření svého názoru.

Autor: Martina Vojíková

 

Nabídka volné kapacity

V současnosti máme bohužel plně obsazenou kapacitu našich pracovních možností a nové klienty nenabíráme.