Naše práce

Naším mottem jsou výrazy

S POLEHLIVOST
E FEKTIVITA
R YCHLOST
V ZDĚLANOST
I NFORMOVANOST
C ÍLEVĚDOMOST
E LEGANCE
S POKOJENOST

Od 1. září 2014 funguje kontrolní a reportingové oddělení​účetnictví

Od září 2014 pracujeme pod dvoustupňovou kontrolou. Tato změna přináší více jistoty a záruky správnosti účtování našim klientům. Větší mírou se zaměřujeme na reporting a častější informovanost našich klientů o průběžném výsledku hospodaření, pravidelné informování o neuhrazených pohledávkách a závazcích, s procesem odesílání upomínek dlužníkům a jejich následné zveřejňování v Centrálním registru dlužníků

 

Roční závěrkaúčetnictví​​​​

Každoročním výstupem a prezentací naší práce je vázaná Roční závěrka s přílohou účetnictví a veškerými výstupními sestavami v elektronické podobě na CD. Od roku 2012 (za rok 2011) předáváme klientům zpracované výstupy v elektronické podobě. Přispíváme tím k úsporám materiálu, zaručujeme lepší archivaci a stálost zpracovaných dat a účetnictví. Klientovi předáváme veškerá data, která pro něj a jeho společnost zpracováváme. Zároveň jdeme moderní cestou digitalizace dat.

 

Výstupy a analýzy datúčetnictví​​​​

Námi používaný účetní software umožňuje prezentovat řadu výstupů v grafické podobě. Můžeme srovnávat výstupní data i za několik let zpětně a pozorovat, jak se vyvíjí hospodářský výsledek, náklady, či výnosy, nejlepší platící odběratele apod. Můžeme procentuálně sledovat strukturu nákladů a výnosů. Pomocí střední hodnoty předpovíme pravděpodobnou výši základu daně na základě dat za posledních dvanáct měsíců.

 

Pravidelně a dlouhodobě sledujeme novinky a změny v účetnictvílegislativě

Odebíráme odbornou literaturu a neustále se vzděláváme a seznamujeme s platnými zákony, vyhláškami  nařízeními.