Tato stránka je z důvodů její časté aktualizace zveřejněna pouze v českém jazyce.

This page is because of its frequent updates published only in Czech language. 

Diese Seite ist wegen seiner häufigen Updates nur in tschechischer Sprache

veröffentlicht. 

страница из-за его частых обновлений , опубликованных только на чешском языке .Эта

 

Změny platné od 1.1.2016

Od 1. ledna 2016 nás všechny čeká řada významných změn a legislativních novinek. Mezi ty zásadní platí povinnost podávat Kontrolní hlášení k DPH, významná novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kategorizace účetních jednotek, změna minimální mzdy, 

1. Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty - Kontrolní hlášení. 

2. Novelizace zákona o účetnictví.

3. Kategorizace účetních jednotek.

4. Změna minimální mzdy od 1. ledna 2016.

5. Změna sazeb pro osoby samostatně výdělečně činné od 1. ledna 2016.

6. Změna výše zdravotního pojištění pro OSVČ.

7. Tuzemské stravné a cestovní náhrady v roce 2016.

8. Zahraniční stravné v roce 2016.

9. Zvýšení možnosti vyššího příspěvku zaměstnancům na stravenky od 1. ledna 2016.

 

Tabulka nových záloh OSVČ platných od 1.1.2016
Druh pojištění Hlavní činnost Vedlejší činnost
Důchodové pojištění 1.972 Kč 789 Kč
Zdravotní pojistění 1.823 Kč dle výdělku
     

 

Kromě výše uvedených změn se další změny týkají následujících oblastí. 

Co tedy přináší začátek roku 2016?

 

Daně, účetnictví

Platy, zaměstnání

Důchody, dávky

Bydlení

Doprava

Ostatní