Kapacita naší kanceláře se uvolnila a můžeme přijmout nového klienta. 

Novinky v roce 2017

Náhrady jízdních výdajů v roce 2017

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad se, stejně jako výše tuzemského stravného, mění každoročně novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rok 2017 jsou náhrady za používání vlastních motorových vozidel stanoveny vyhláškou č. 440/2016 Sb., která byla ve Sbírce zákonů publikována 23. prosince 2016. Průměrné ceny pohonných hmot oproti loňskému roku poklesly, sazba základní náhrady za 1 km jízdy se zvyšuje o 10 haléřů.

Základní náhrada

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí pro rok 2017 u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč, u osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,90 Kč a u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů nejméně dvojnásobek sazby pro osobní vozidlo, tedy minimálně 7,80 Kč. Minimální sazba pro jednostopá vozidla i sazba pro osobní automobily se tak zvýšila o 0,10 Kč. Přehled vývoje sazeb základních náhrad od roku 1992 najdete zde.

Náhrada za pohonné hmoty

Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec podle § 158 zákoníku práce dokladem o nákupu. V případě, že předkládá více dokladů s různou cenou, vypočítá se cena pohonné hmoty aritmetickým průměrem. Pokud zaměstnanec nemůže hodnověrným způsobem doložit cenu pohonné hmoty, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady v roce 2017 průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty, jak je uvedena ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 440/2016 Sb. Průměrné ceny pohonných hmot se oproti cenám pro rok 2016 snížily, a to o desítky haléřů. Od roku 2012 se již neuvádí průměrné ceny u 91oktanového benzinu. Přehled průměrných cen pohonných hmot podle Ministerstva práce a sociálních věcí od roku 1998 najdete zde.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty od 1. 1. 2017:
29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
28,60 Kč u motorové nafty.

 

Stravné v roce 2017

Výše stravného na kalendářní den od 1. 1. 2017:
Délka cesty Rozpočtový sektor Soukromý sektor
5 až 12 hodin 72 Kč až 86 Kč nejméně 72 Kč
12 až 18 hodin 109 Kč až 132 Kč nejméně 109 Kč
déle než 18 hodin 171 Kč až 205 Kč nejméně 171 Kč