Odkazy​

 

Image

 

                                                   http://www.kdpcr.cz/   (informace k daním a legislativě)

 

Image                   http://www.financnisprava.cz/            (portál Ministerstva financí, aktuální sazby, formuláře apodl)

 

Image                    http://adis.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

                                                                                   (elektronický přístup k elektronickým formulářům FÚ a po zaregistrování se i k informacím o daňovém

                                                                                    subjektu, daňových povinnostech, placení daňí apod.)

 

Image                    https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-rozsirene       

                                                                                  (vyhledávání firem v obchodním rejstříku,  vyhledávání  ve sbírce listin)

 

Image                    http://zpravy.alfa9.cz/            (zákony - vyhlášky - nařízení - aktuality v legislativě)