Správa nemovitostí

Nezabýváme se samostatnou, či běžnou správou nemovitosti, která obsahuje pouze vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek. Naše služba obsahuje „BALÍČEK“ uvedených služeb. 

Správa bytu

Obsahuje nejdůležitější část činnosti správce spojenou s vedením účetnictví, správou plateb za energie a služby užívané vlastníkem bytu. Jedná se o evidenci plateb majitele bytu, úhrad faktur dodavatelům médií a jiných služeb, evidenci nedoplatků, dluhů, vystavování upomínek, penalizačních faktur apod.

Samozřejmostí je zpracování ročního vyúčtování energií a služeb, a to v souladu a v termínech daných platnou legislativou.

Protože si myslíme, že spokojenost s bydlením a životem každého z nás, je spojena s čistotou a pořádkem okolo nás, nabízíme v základní službě zajištění pravidelného úklidu společných prostor bytového domu. 

Technický servis k bytu

V této části nabízíme spolupráci při zajištění, zejména organizačním zajištění objednávek oprav při případných poruchách vzniklých v bytech a v domě.

Dále nabízíme kontrolu technického stavu a funkčnost zařízení a vybavení bytů v době nepřítomnosti jejich majitelů, jako i například zalévání květin, větrání, regulaci vytápění, vyzvedávání pošty, kontrolu bezpečnosti (není-li cokoliv v bytě poškozeno, zničeno) apod. V případě přání majitelů bytu jsme schopni zajistit úklid bytu, mytí oken, mytí aut apod.